Eldreomsorgsløsning er et konfigurerbart Mini Building Management System som er ideelt for
sykehjem. Du kan velge mellom en rekke enheter for energiledelse, VVS-kontroll og miljøovervåkning. En privat back-end-server kan distribueres, og PC-instrumentbordet kan konfigureres i samsvar med et unike krav til prosjekter, for eksempel:
• Funksjonsmoduler: tilpasse menyer i dashbordet basert på de ønskede funksjonene;
• Eiendomskart: lag et eiendomskart som gjenspeiler de faktiske gulvene og rommene i lokalene;
• Enhetskartlegging: matche de fysiske enhetene med de logiske nodene på et eiendomskart;
• Brukerrettighetsadministrasjon: skape roller og rettigheter for lederstabene når de skal støtte forretningsdriften.

Elderly Care Dashboard
Dashbord for eldreomsorg
Elderly Care Monitoring
Overvåkning av eldreomsorg
Vital Signs Record
Vital Signs Record

WhatsApp Online Chat!