HVAC Control er et konfigurerbart Mini Building Management System ideelt for
ulike lette kommersielle prosjekter, som skoler, kontorer, butikker, varehus, leiligheter, hoteller, sykehjem osv. En privat back-end server kan distribueres, og PC-dashbordet kan konfigureres i samsvar med prosjektets unike krav, f.eks. som:
• Funksjonelle moduler: tilpass dashbordmenyer basert på ønskede funksjoner;
• Eiendomskart: lag et eiendomskart som gjenspeiler de faktiske etasjene og rommene i lokalene;
• Enhetskartlegging: match de fysiske enhetene med de logiske nodene i et egenskapskart;
• Brukerrettighetsstyring: skape roller og rettigheter for lederstabene for å støtte forretningsdriften.

Temperatur kontroll
Temp Humd kontroll
Temp Humd kontroll
Temp & Humd kontroll
Temp & Humd kontroll
WhatsApp nettprat!