2. OWON Gateway til tredjepartssky.

Gateway til Cloud CPI:

Beskriver kommunikasjonsprotokollgrensesnittet mellom OWONs maskinvare og en skyserver.

WhatsApp nettprat!